Programy unijne

2022-09-28

Dofinansowanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dla projektu Combinath Sp.J. M. i E Nath
Combinath Sp.J. M. i E. Nath realizuje projekt pn. „Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad opracowaniem i wdrożeniem technologii produkcji tłuszczoszczelnej wkładki antyseptycznej oraz opakowań tekturowych z wkładką tłuszczoszczelną antyseptyczną” dofinansowany z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Dofinansowany projekt zakłada przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu opracowania technologii produkcji tłuszczoszczelnej wkładki antyseptycznej oraz opakowań tekturowych z wkładką tłuszczoszczelną o właściwościach antyseptycznych.
Projekt, podzielony na 4 etapy, obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe, które zostaną zakończone uzyskaniem gotowego produktu do komercyjnego wdrożenia, zweryfikowanego jakościowo i użytkowo przez Combinath Sp.J. M. i E. Nath oraz wybranych odbiorców.
Przewidywany termin zakończenia projektu to wrzesień 2023 r.
Wartość dofinansowania wyniesie 2 186 362.35 zł
Budżet całego projektu szacowany jest na 4 351 975.63 zł
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka dla projektów z regionów słabiej rozwiniętych (numer konkursu 6/1.1.1/2020)

Link: Otwórz PDF.

2017-12-20

Zapytanie ofertowe – maszyna sztancująca
Dostawa i montaż automatycznej wykrawarki płaskiej (maszyna sztancująca) z wstępnym oczyszczaniem arkusza oraz usuwaniem frontowego odpadu z podajnikiem strumieniowym.
Link: Zapytanie ofertowe – maszyna sztancująca (PDF), załącznik nr 1 do zapytania – maszyna sztancująca (DOCX).

Informujemy, iż w dniu 02.02.2018 r. Zamawiający Combinath Sp.J. M. i E. Nath dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę i montaż automatycznej wykrawarki płaskiej (maszyna sztancująca) z wstępnym oczyszczaniem arkusza oraz usuwaniem frontowego odpadu z podajnikiem strumieniowym.
Wykonawca wyłoniony w postępowaniu: PAKER SP Z O.O, UL. LEŚNA 24 ZĘBICE, 55-010 ŚW. KATARZYNA.
Wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle zebranych ofert i przyjętych w zapytaniu ofertowym kryteriów wyboru.

Zapytanie ofertowe – sklejarka
Dostawa i montaż sklejarki pojedynczej z podciśnieniowym zespołem walców ryflowanych i odwijakami.
Link: Zapytanie ofertowe – sklejarka (PDF), załącznik nr 1 do zapytania – sklejarka (DOCX).

Informujemy, iż w dniu 02.02.2018 r. Zamawiający Combinath Sp.J. M. i E. Nath dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę i montaż sklejarki pojedynczej z podciśnieniowym zespołem walców ryflowanych i odwijakami.
Wykonawca wyłoniony w postępowaniu: PAKER SP Z O.O, UL. LEŚNA 24 ZĘBICE, 55-010 ŚW. KATARZYNA.
Wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle zebranych ofert i przyjętych w zapytaniu ofertowym kryteriów wyboru.

Zapytanie ofertowe – oprogramowanie
Zakup i wdrożenie w firmie Combinath Sp.J. M. i E. Nath oprogramowania typu ERP.
Link: Zapytanie ofertowe – oprogramowanie (PDF), załącznik nr 1 do zapytania – oprogramowanie (DOCX).

Informujemy, iż w dniu 03.01.2018 r. Combinath Sp.J. M. i E. Nath dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup i wdrożenie w firmie Combinath Sp.J. M. i E. Nath oprogramowania typu ERP w ramach projektu „Wdrożenie do procesu produkcji firmy Combinath Sp.J. nowej technologii produkcji wyspecjalizowanej tektury tłuszczoszczelnej i silikonowanej z falą F o szczególnych zastosowaniach i właściwościach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Wykonawca wyłoniony w postępowaniu: B2BSOFT.PL S.C. Anna Malak Mikołaj Hoffman, Ul. Skłodowskiej-Curie 41, 87-100 Toruń
Wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle zebranych ofert i przyjętych w zapytaniu ofertowym kryteriów wyboru.

Zapytanie ofertowe – Targi Combinath – stoisko – UWAGA! Zmiana terminu składania ofert !
Przedmiotem zapytania ofertowego, przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności jest zamówienie usług związanych z organizacją wystąpienia firmy Combinath Sp. J. M i E. Nath., będącej członkiem Kujawsko-Pomorskiego Klastra Inteligentnych Specjalizacji, na międzynarodowych imprezach targowych w latach 2018-2020..
Link: Zapytanie ofertowe – Targi Combinath – stoisko (PDF), załącznik nr 1 do Zapytania na targi Combinath – stoisko, opłaty, bilety wstępu (DOCX), załącznik nr 2 do zapytania na targi Combinath – stoisko, opłaty, bilety wstępu (DOCX), załącznik nr 3 do zapytania na targi Combinath – założenia stoisko (DOCX).

Informujemy, iż w dniu 22.01.2018 r. Zamawiający: Combinath Sp. J. M i E. Nath dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na organizację wystąpienia firmy Combinath Sp. J. M i E. Nath będącej członkiem Kujawsko-Pomorskiego Klastra Inteligentnych Specjalizacji na międzynarodowych imprezach targowych w latach 2018-2020 (wynajem i zabudowa stoiska, opłaty targowe, bilety wstępu, reklama na targach), współfinansowanych w ramach projektu pn. „Wsparcie procesu internacjonalizacji przedsiębiorstw będących członkami Kujawsko-Pomorskiego Klastra Inteligentnych Specjalizacji” ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Wykonawca wyłoniony w postępowaniu: POLISH SWEETS SP. Z O.O., ul. Sportowa 4A, 98-220 Zduńska Wola
Wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle zebranych ofert i przyjętych w zapytaniu ofertowym kryteriów wyboru.

Zapytanie ofertowe – Targi Combinath – nocleg, transport, wyżywienie – UWAGA! Zmiana terminu składania ofert !
Przedmiotem zapytania ofertowego, przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności jest zamówienie usług związanych z organizacją wystąpienia firmy Combinath Sp. J. M i E. Nath., będącej członkiem Kujawsko-Pomorskiego Klastra Inteligentnych Specjalizacji, na międzynarodowych imprezach targowych w latach 2018-2020..
Link: Zapytanie ofertowe – Targi Combinath – nocleg, transport, wyżywienie (PDF), załącznik nr 1 do Zapytania na targi Combinath – nocleg, transport, wyżywienie (DOCX), załącznik nr 2 do zapytania na targi Combinath – nocleg, transport, wyżywienie (DOCX).

Informujemy, iż w dniu 22.01.2018 r. Zamawiający Combinath Sp. J. M i E. Nath dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na organizację podróży służbowych, w tym usług transportowych, hotelarskich oraz gastronomicznych związanych z wystąpieniem firmy Combinath Sp. J. M. i E. Nath, będącej członkiem Kujawsko-Pomorskiego Klastra Inteligentnych Specjalizacji, na międzynarodowych imprezach targowych w latach 2018-2020, współfinansowanych w ramach projektu pn. „Wsparcie procesu internacjonalizacji przedsiębiorstw będących członkami Kujawsko-Pomorskiego Klastra Inteligentnych Specjalizacji” ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Wykonawca wyłoniony w postępowaniu: POLISH SWEETS SP. Z O.O., ul. Sportowa 4A, 98-220 Zduńska Wola
Wybrana oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą w świetle zebranych ofert i przyjętych w zapytaniu ofertowym kryteriów wyboru.